Οικοσελίδα

 

 

Αγαπητοί  επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του σχολείου μας!

Μέσα από την Τεχνολογία επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αξιοποιώντας  αυτό το δυναμικό και αξιόλογο εργαλείο, για προώθηση της μάθησης των μαθητών μας, καθώς επίσης και για ενημέρωση και προβολή της  δουλειάς του σχολείου μας. 

Θεωρούμε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου μας ως αναγκαία, λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών της εποχής που ζούμε και ως δράση για εκσυγχρονισμό του έργου του σχολείου.

Στόχος  είναι τόσο να γνωρίσετε το έργο του σχολείου «σερφάροντας» σε αυτή, όσο και να έρθετε σε επαφή με εκπαιδευτιό υλικό, που θα προωθεί τη μάθηση των παιδιών μας. Το υλικό αυτό συσχετίζεται άμεσα με το όραμα και τους στόχους του σχολείου μας, που ορίστηκαν συλλογικά.

Επιδίωξή μας είναι να ζούμε όλοι και να εργαζόμαστε αποτελεσματικά σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που να χαρακτηρίζεται από ευχάριστο, δημιουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Θέλουμε το σχολείο μας να είναι  ανοικτό στην κοινωνία, με ευτυχισμένα παιδιά, που να διδάσκονται αποτελεσματικά γνώσεις, στάσεις-αξίες και δεξιότητες, να αναπτύσσουν τον εαυτό τους και να έχουν ευκαιρίες για πρόοδο.                     

Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, οικογένειας και της κοινότητας μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την επίτευξη των στόχων μας, γι΄αυτό και σας καλούμε να γίνετε συνεργάτες και συνοδοιπόροι μας στην εκπαίδευση των παιδιών  μας.

Ευχόμαστε καλή πλοήγηση, τηρώντας τις αρχές της αποδοχής, της κατανόησης, του σεβασμού και της ενσυναίσθησης στον κυβερνοχώρο που θα ταξιδεύουμε. 

 

Η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό

2020-2021